Förfrågan

HGRec är specialiserat på rekrytering av personal.

Behöver du hjälp att rekrytera din nästa medarbetare? Du har kommit helt rätt, det är vad vi gör och vi gör det riktigt bra. Vi är en personlig rekryteringsbyrå som är intresserade av dig som kund, intresserade av att göra så bra rekryteringar som möjligt, att göra långsiktiga kvalitativa rekryteringar. En framgångsfaktor i långsiktiga rekryteringar är att få en så bra matchning som möjligt och då med fler faktorer än kompetens och erfarenhet. När vi påbörjar uppdraget vill vi gärna få en så bra uppfattning av ert företag som möjligt för att även kunna matcha kandidaterna kulturellt med ert företag.

Vårt förmedlingsupplägg är en populär tjänst hos våra kunder. Vi förenklar och snabbar på processen. Här lägger vi fokus på att hitta rätt personer med rätt kompetens och erfarenhet. Vi säkerställer att de ligger inom rätt lönespann och är intresserade av en anställning hos kundföretaget. Det är först när ni och kandidaten kommit överens om anställning vi fakturerar. Vi erbjuder alltid denna tjänst till ett fast arvode.

Vill ni hyra in resursen innan ni bestämmer er för en anställning i egen regi? Det är ofta en bra lösning, vi tar arbetsgivaransvaret fram till ni bestämt er.

Ni förbinder er inte till någonting genom att skicka in en förfrågan.

Gör en förfrågan nu