En rekryteringsbyrå inom koncernen Happy Group

Vi utför kvalitativa, träffsäkra rekryterings- och förmedlingsuppdrag inom alla nivåer och branscher. Med stort kontaktnät, modern teknik och väldigt vass personal hittar vi oftast snabbt din drömpersonal. Berätta vem du är och vad vi kan göra för dig. Vi hör av oss omgående.

Några exempel på nöjda kunder.
Vi arbetar gärna med kunder inom alla segment i hela Sverige.

Våra tjänster

Vi arbetar i princip uteslutande med search vilket innebär att vi letar upp kandidater med rätt profil. Detta är tidskrävande men ökar kvaliteten avsevärt. Alternativet är att förlita sig på annonsering, nackdelen med detta är att du endast hittar de kandidater som aktivt letar nytt arbete. För att öka kvaliteten ytterligare använder vi  oss av Assessios test och matchningsverktyg tillsammans med våra djupintervjuer. Detta i kombination med välutbildad personal skapar en överlägsen rekryteringsprocess. 
Vill ni hyra in resursen innan ni bestämmer er för en anställning i egen regi? Det är ofta en bra lösning, vi tar arbetsgivaransvaret fram till ni bestämt er.

_________________________________

Förmedling

En förmedling är en enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv variant av en traditionell rekrytering. Denna tjänst är applicerabar på lite mindre komplexa rekryteringar. Vårt uppdrag är att ta fram rätt kandidat/er enligt era kompetens- och erfarenhetskrav. Vi säkerställer även att de ligger inom rätt lönespann och är intresserade av er som arbetsgivare. Hela processen är uppbackad av intervjuer och tester. Detta är i de allra flesta fall en snabb process där ni får kandidater presenterade redan efter ca en vecka.

Rekrytering

Våra rekryteringsprocesser startar med att vi gemensamt tar fram en kravprofil, diskuterar rimligheten i kravprofilen och eventuellt reviderar den för att optimera utbudet mot bredd eller spets, lönespann, arbetsuppgifter, organisation, kulturell matchning, med mera. Detta är en mer kvalificerad process och passar bättre för mer komplexa roller. T.ex. chefstjänster och erfarna specialister. Här använder vi av oss matchningsverktyg, kapacitetstester och personlighetstester som komplement till djupintervjuer.

OM OSS

Vår personal är välutbildad och serviceinriktad

Vi tror att en relevant och gedigen utbildning är en förutsättning för att kunna göra kvalitativa rekryteringar med så små felmarginaler som möjligt. Vi arbetar för att underlätta ert engagemang i rekryteringsprocessen så mycket som möjligt. Vår affärsidé bygger på att hålla hög kvalitet och bra service, genom detta behålla våra kunder under flera rekryteringsuppdrag, våra återkommande kunder är kärnan i vår verksamhet.

Kontakta oss