Våra tjänster

FAKTA: FÖRMEDLING

Vår förmedlingsprocess

En förmedling är en enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv variant av en traditionell rekrytering. Denna tjänst är applicerabar på lite mindre komplexa rekryteringar. Vårt uppdrag är att ta fram rätt kandidat/er enligt era kompetens- och erfarenhetskrav. Vi säkerställer även att de ligger inom rätt lönespann och är intresserade av er som arbetsgivare.

Detta är i de allra flesta fall en snabb process där ni får kandidater presenterade redan efter ca en vecka.

 • Vi hjälper er att ta fram en relevant kravprofil om ni inte redan har en. Med kravprofilen som utgångspunkt påbörjar vi vårt uppdrag.
 • Vi arbetar i princip uteslutande med search, vi letar aktivt upp relevanta kandidater. Fördelen med detta är att vi når merparten kandidater som inte aktivt är arbetssökande till skillnad från enbart annonsering.
 • Vi gör kortare telefonintervjuer med alla relevanta kandidater som en första selektion.
 • Vi utför även arbetspsykologiska tester med kompetensen i fokus på alla kandidater som tidigare screenats i ett första urval.
 • Med toppkandidaterna gör vi ytterligare en fördjupad intervju för att säkerställa att de lever upp till kraven från kravprofilen vi enats om.
 • Vi bokar in intervjutillfället hos er enligt era önskemål med kandidaterna.
 • När ni valt att gå vidare med våra kandidater så går vi även igenom deras respektive testresultatet för att stötta er i beslutsprocessen.
 • Vårt uppdrag är slutfört när ni kommit överens om anställning med vår kandidat.
 • Vi har alltid ett fast arvode för förmedlingar och ni betalar först när ni slutfört rekryteringen.
 • Vill ni hyra in resursen innan ni bestämmer er för en anställning i egen regi? Det är ofta en bra lösning, vi tar gärna arbetsgivaransvaret fram till ni bestämt er.

FAKTA: REKRYTERING

Vår rekryteringsprocess

Våra rekryteringsprocesser startar med att vi gemensamt tar fram en kravprofil, diskuterar rimligheten i kravprofilen och eventuellt reviderar den för att optimera utbudet mot bredd eller spets, lönespann, arbetsuppgifter, organisation, kulturell matchning, med mera. Detta är en mer kvalificerad process och passar bättre för mer komplexa roller. T.ex. chefstjänster och erfarna specialister.

När detta är godkänt av er sätter vi omgående igång med search, vi söker aktivt upp alla kandidater och förlitar oss inte på annonsering. Annonseringen är endast ett komplement.

Här baseras arvodet på resursens månadslön.

 • Vi gör en första selektion genom telefonintervjuer.
 • Vi utför även arbetspsykologiska tester med kompetensen i fokus på alla kandidater som tidigare screenats i ett första urval.
 • Vi gör djupgående fysiska intervjuer för att vara så träffsäkra som det bara går inför presentation av kandidaten till er.
 • Vi gör en presentation av de kandidater vi vill att ni går vidare med till era interna intervjuer. Ni väljer vilka kandidater ni vill träffa.
 • När ni valt att gå vidare med våra kandidater så går vi även igenom deras respektive testresultatet för att stötta er i beslutsprocessen.
 • Vi följer alltid upp våra rekryteringar efter 3 och 6 månader med både vår kandidat och rekryterande chef. Vi lämnar feedback till rekryterande chef efter uppföljningen. Den första uppföljningen har bland annat till syfte att underlätta och snabba på onboardningprocessen.
 • Vi tar referenser på kandidaterna ni vill gå vidare med om ni inte hellre vill göra det själva.
 • Vi bokar in alla möten mellan er och kandidaterna efter era önskemål.
 • Vill ni hyra in resursen innan ni bestämmer er för en anställning i egen regi? Det är ofta en bra lösning, vi tar gärna arbetsgivaransvaret fram till ni bestämt er.


Vi har valt att samarbeta med Assessio som erbjuder några av världens främsta urvalsverktyg för att kvalitetssäkra våra rekryteringar.

_______________________

En kritisk utmaning i rekryterings- och utvecklingsarbete är att, på ett effektivt och stringent sätt, sammanställa och utvärdera informationen från flera olika källor. Information från olika arbetspsykologiska testverktyg bör utvärderas tillsammans med strukturerade intervjuunderlag och matchas mot kravprofilen på ett effektivt och konsekvent sätt. I rekryterings- och analysplattformen Ascend arbetar vi datadrivet med personlighetstestet MAP, kapacitetstestet Matrigma och Assessios kompetensramverk som grund. Med Ascend som matchingssystem får vi stödet och verktygen att arbeta kompetensbaserat, effektivt, träffsäkert och icke-diskriminerande.

Ascend av Assessio, ett modernt evidensbaserat system för matchning och urval. Ascend är resultatet av 60 år av psykometrisk forskning och den senaste teknikutvecklingen. Ascend tillhandahåller vetenskapligt validerade verktyg för urval och matchning. Att hitta personer som kan prestera handlar inte bara om att identifiera generell potential. Att finna en match mellan en individ och de specifika, i viss mån unika krav som ställs på en roll i just ditt företag, är minst lika viktigt för slutresultatet. Med Ascend kan vi enkelt mäta dina kandidater mot den uppsättning kompetenser och krav som en specifik tjänst i din organisation innebär.

MAP är resultatet av sex års utvecklingsarbete utifrån de förutsättningar som gäller i Norden. Testet har kapaciteten att både ge en utförlig beskrivning av personligheten och att, med dokumenterad precision, bedöma lämpligheten för vissa specifika uppgifter i arbetslivet generellt eller i en specifik organisation. Testet utgår från, men har även vidareutvecklat, femfaktormodellen vilket är den mest vedertagna modellen för att mäta och beskriva personligheten.  

 

Matrigma är ett klassiskt begåvningstest baserat på en modern och säker webplattform. Den prediktiva kraften, som testpoängen på Matrigma har för att förutsäga arbetsprestation, är ett unikt tillskott för att säkerställa rätt person till en speciell arbetsuppgift. Matristestet är ett icke-verbalt begåvningstest som har konstaterats ge ett bra mått på generell begåvning. Tack vare sin icke-verbala form är det mindre känsligt för köns- och kulturella skillnader mellan individer.